Priser

Priserne varierer meget, alt efter om det er et foredrag, en workshop eller et interview. Derfor aftales hvert arrangement individuelt.

Bemærk, at alle foredrag er plus transport og overnatning.

Transport indbefatter togbillet fra min bopæl på Nørrebro - og tilbage igen.

Hvis jeg ikke kan nå til/fra foredraget samme dag - overnatning på hotel.

 

20170118_142327.jpg